Ga naar de inhoud

Tarief en overige informatie


De kosten per uur zijn € 98,00. Dit tarief geldt voor de gesprekken met ouders/begeleiders, docenten, de sessies met de kinderen/jongeren als ook voor het schrijven van een eindverslag op verzoek van ouders/client.

Bekijk ook de reviews van Kindertherapie-Leusden via Google:  reviews

De praktijk is aangesloten bij:

  • Beroepsvereniging de V.I.T. (Vereniging van Integraal Therapeuten). Voor meer informatie www.vit-therapeuten.nl. Op deze pagina kunt u tevens zien welke zorgverzekeraars in 2024 de therapie vergoeden.


  • Het SKJ, het kwaliteitsregister Jeugd.


  • De koepelorganistatie RBCZ  Alleen kwaliteitstherapeuten worden hierin geregistreerd en mogen de beschermde titel Registertherapeut voeren. De RBCZ heeft een onafhankelijk tuchtrecht. Voor meer informatie www.RBCZ.nu.


  • Het register van de S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). Kijk voor meer informatie op www.scag.nl.


  • De Kamer van Koophandel onder nummer 32139030.


(c) 2008 - heden Kindertherapie Leusden ingeschreven bij de V.I.T.
Terug naar de inhoud