Ga naar de inhoud

Wat is integratieve kinder- en jeugdtherapie?

Een aantal jaren geleden werden alleen kinderen aangemeld met ernstige problematiek voor therapie. Tegenwoordig staat bij steeds meer ouders een ongestoorde ontwikkeling van het kind centraal. Remmingen in de ontwikkeling worden eerder gesignaleerd en zijn een reden om een kindertherapeut op te zoeken.

In de integratieve kinder- en jeugdtherapie staat niet de behandelmethode centraal, maar het kind zelf. Afgestemd op het kind werk ik met verschillende spel- en interventietechnieken.

Integratieve kinder- en jeugdtherapie, psychotherapie voor kinderen en ontwikkeld door Charlotte Visch in 1996, werkt vanuit 6 verklaringsmodellen (hoe ontstaat de klacht):

  • gedragsmodel: het aan- en afleren van gedrag, versterken van sociale vaardigheden.

  • stressmodel: onderzoeken en behandelen van stress waaronder een kind lijdt, de draagkracht vergroten of de draaglast verkleinen.

  • psychodynamisch model: dit gaat over onverwerkt verleden, een oude nare ervaring, die nog steeds getriggerd wordt in het hier en nu.

  • medisch/somatisch model: onderzoeken en behandelen van lichamelijke klachten. Wat zegt het lichaam, waar is de klacht voelbaar.

  • systeemtherapeutisch model: gericht op het hele gezinssysteem om het kind te helpen, de communicatie binnen het gezin.

  • transpersoonlijk/spiritueel model: helpt een kind om beter contact te krijgen met de bestaansgrond. Wie hij/zij is en welke mogelijkheden hij/zij heeft.


Als integratief kinder- en jeugdtherapeut bekijk ik het kind vanuit verschillende invalshoeken. Ieder kind heeft een andere achtergrond, andere manier van denken, andere manier van problemen ervaren en oplossen. Kortom: ieder kind is uniek en verdient een unieke begeleiding.

Kinderen communiceren met woorden, met spelen, maar ook met zwijgen. De therapie is afgestemd op de wens van het kind, de manier waarop het kind aangeeft geholpen te willen worden.

Het is een oplossingsgerichte vorm van therapie om zwaardere zorg te voorkomen. In de integratieve aanpak staat het kind centraal en wordt zijn omgeving (ouders, school) nauw betrokken. Daardoor kan de kern van het probleem snel en effectief aangepakt worden. Zonder onnodige diagnoses of labels.

"Integratieve kinder- en jeugdtherapie blijkt nog steeds de meest effectieve resultaten te geven van alle therapieën die er zijn voor kinderen"  aldus Charlotte Visch.
(c) 2008 - heden Kindertherapie Leusden ingeschreven bij de V.I.T.
Terug naar de inhoud