Ga naar de inhoud

Wat gaan we doen?


Kinderen geven op hun eigen wijze aan hoe ze het beste geholpen kunnen worden.
De kinder- en jeugdtherapeut verdiept zich in en sluit aan bij de belevingswereld van het kind, waarbij de therapie zich richt op zowel de binnenwereld als de buitenwereld, kortom het systeem van het kind.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken en invalshoeken zoals spel, creatieve werkvormen, metaforen, oplossingsgerichte interventies, cognitieve gedragstherapie, systemisch werk enz. afhankelijk van wat past bij het individuele kind, zoals:

  • CGT (cognitieve gedragstherapie)

  • CMPT (cognitieve mindfullness en priming therapie)

  • ACT (acceptatie en commitment therapie)

  • EMDR (trauma-verwerking)

  • begeleiding van zowel kind als ouders bij o.a. echtscheidings-problematiek, hoogbegaafdheid, faalangst, depressie, ADHD, ADD, ASS, OCS

  • versterken van sociale vaardigheden en sociaal begrip/inlevingsvermogen

  • directieve therapie (o.a. afname van angstklachten in het algemeen en faalangst, OCS (dwangmatige gedachten en/of handelingen)

  • RET (Rationeel Emotieve Therapie)

  • creatieve therapie bij rouwverwerking

  • begeleiding bij de opvoeding


Zo kunnen blokkades worden opgeheven en kan het kind zich weer ongehinderd en vol vertrouwen verder ontwikkelen.

De ervaring leert dat de meeste kinderen snel een positief effect ervaren van de sessies, vaak sneller dan de ouders cq. opvoeders verwachten!

In mijn praktijk worden de richtlijnen van het RIVM toegepast om de verspreiding van het corona-virus te voorkomen.(c) 2008 - heden Kindertherapie Leusden ingeschreven bij de V.I.T.
Terug naar de inhoud