Ga naar de inhoud

Wat is het doel?


In een warme en gezellige omgeving werken we samen op een respectvolle wijze aan het opheffen van blokkades, zodat innerlijke groei kan plaatsvinden.
Het is voor een kind belangrijk om niet te lang 'vast te zitten' in een ontwikkelingsfase en gezond door te kunnen groeien. Het streven is om binnen 1 tot enkele weken met een traject te kunnen starten.

Vaardigheden en kwaliteiten die tijdens de sessies zullen worden ontwikkeld en versterkt, zijn o.a.:

  • zelfvertrouwen

  • positief zelfbeeld

  • sociaalvaardig gedrag

  • zelfreflectie

  • openstaan voor aanleg en talenten

  • uiten/verwoorden van gevoelens en gedachten

  • assertiviteit (opkomen voor jezelf vanuit respect voor jezelf én respect voor de ander)

  • verwerken van emoties (trauma-verwerking)

  • omgaan met belemmerende (dwangmatige) gedachten en gevoelens


Naast de sessies met het kind zal er tijdens de gesprekken met de ouders/opvoeders ruim aandacht geschonken worden aan opvoeding. Zo kunnen ook zij weer met de juiste tools de ontwikkeling van het kind ondersteunen.
Zo nodig, en met instemming van de ouders, is er ook contact met school.

Juist nu, tijdens de coronacrisis, kunnen kinderen en jongeren te maken krijgen met stemmingsklachten. Ze kunnen meer gaan piekeren, zijn bang over hoe het verder gaat, vinden het lastig om te wennen aan de nieuwe situatie. Dan kan het fijn zijn
voor een kind om in een vertrouwelijke omgeving om te leren gaan met deze gedachten en gevoelens.(c) 2008 - heden Kindertherapie Leusden ingeschreven bij de V.I.T.
Terug naar de inhoud